Hantera och redigera befintliga delmål

När du klickar på menyvalet Redigera mål under Verktygslådan kommer du till den sk Översiktssidan med Inställningar för Mål.

På översiktssidan visas aktivitetens delmål och mappar och här kan du redigera befintliga delmål och mappar samt skapa nya delmål och mappar.

Delmål visas med namn och typ i listan. Du kan ändra ordningen på delmål och mappar i toppnivån med hjälp av pilarna. Klicka på i-symbolen för att få extra information om ett delmål, pennan för att redigera och papperskorgen för att ta bort ett delmål. Om du klickar på redigeringspennan vid en mapp kan du redigera mappens namn och ordningen på de delmål som finns i mappen. Klickar du på redigeringspennan vid ett delmål kan du ändra inställningar för det aktuella delmål.

Redigera delmål i en mapp

För att ändra ordning på delmål i en mapp redigerar du mappen, se bilden nedan.

Om godkännande av delmål i en mapp

När alla delmål i en mapp är godkända blir också själva mappen godkänd. Vill du att endast en eller några av delmålen ska vara uppfyllda för att hela mappen ska bli godkänd?

Det är användbart när olika grupper ska uppfylla olika mål. Endast ej obligatoriska delmål behandlas. Vid obligatoriska mål måste alla delmål vara uppfyllda för att mappen ska bli godkänd.

Koppla åtkomnst till en sida via delmål>