Läranderesurser med olika media: introduktion

Wikimedia Commons

Idag innehåller nätet väldigt många öppna lärresurser i form av föreläsningar, reportage, laborationer och så vidare. Samtidigt finns det fortfarande många lärare som förbereder ett flertal liknande föreläsningar. En stor vinst med att använda en lärplattform som Ping Pong är att du och dina studenter kan skapa material utifrån de öppna lärresurser som finns på Internet. Du kan till exempel bädda in filmer från YouTube, presentationer från SlideBoom, podsändningar från Audioboo och bilder från Flickr. Låt dina studenter leta efter öppna lärresurser som de kan publicera i en wiki, på en blogg, eller i en aktivitet i Ping Pong.

För att bädda in ett objekt behöver du en inbäddningskod som du klistrar in i HTML-läget. Många webbplatser tillhandahåller färdigskrivna sådana.

I detta avsnitt har vi samlat tips och råd för dig som vill använda externa lärresurser: