Site map

Innehåll  Svenska     Contents  English    
Resurser i Ping Pong       Ping Pong Resources      
Nyheter              
Hur du loggar in i Ping Pong       How to log in to Ping Pong      
Ping Pong i mobilen       Ping Pong Mobile      
               
Kurser       Courses      
  Kurskalendar       Course calendar    
För dig som är student       For students      
  Latthundar för studenter       Guide for students    
  Viktigaste funktioner i Ping Pong       Student guide to Ping Pong    
  Kurser i Ping Pong       A video introduction to Ping Pong    
  Voice Thread - ett webbaserat presentationsverktyg       Your course in Ping Pong    
               
Ping Pong support för KI-personal       Ping Pong support for KI staff      
  Innehållsförteckning       Table of contents    
  Var börjar jag?       Ping Pong at KI    
  Hur får jag ett konto i Ping Pong?       Login page for Ping Pong users    
  Logga in i Ping Pong med ditt KI-ID       How to create a Ping Pong account    
  KI-anställd som även är student       KI staff login, previously student    
  Varför ser jag inte mina aktiviteter       Support for faculty in Ping Pong    
  Varför ser inte studenter sina kurser?       Why don't students see the course?    
  Roller och arbetsbeskrivningar            
  Arbetsgång och rekommendationer            
  Vilken funktion ska jag använda?            
  Tillgång till Utbildning i elektronisk fakturahantering            
  Öppna och låsta aktiviteter            
  Boka en handledning            
               
Ping Pong för administratörer       Ping Pong for administrators      
  Innehållsförteckning       Ping Pong for administrators    
  Hur hittar jag studentgrupper?       How to find student groups    
  Hantera nya KI-användarkonto       Administer new accounts    
  Skapa manuella användarkonto       Create a manual user account    
  Skapa ny aktivitet       Create/Edit an event    
  Redigera befintlig aktivitet            
  Kopiera en befintlig aktivitet       Copy an existing event    
  Tilldela användare till en aktivitet       Assign users to an event    
  Hur skapar jag en kurswebbplats?       Create a course website    
  Maillistor i Ping Pong            
               
Ping Pong för lärare       Ping Pong for teachers      
  Innehållsförteckning       Table of contents    
  Nätbaserat lärande       E-learning    
  Grundpublicering       Basic publishing    
    Innehållsförteckning       Basic publishing  
    Instruktionsfilmer för grundpublicering          
    Skapa en sida eller mapp       Create a page  
    Redigera en sida       Edit pages  
    Textredigeringsverktyg       Text editor in Ping Pong  
    För mycket luft på sidan?       Too much empty space on the page?  
    Använda länkar       Create links  
    Flytta, ta bort, återställ och publicera       Remove, restore, move and publish  
    Infoga bilder       Add images  
    Infoga film       Add a video   
    Bädda in film          
    Problem med filmvisning i Firefox/Chrome       Problems with viewing videos?   
    Infoga och publicera ljudfiler       Adding audio in Ping Pong   
    Använda ljudinspelning          
    Publicera podcasts       Publish podcasts in Ping Pong  
    Skapa ett Filarkiv       Create a File archive  
    Skapa en Dokument mapp       Documents in Ping Pong  
    Hur kan studenter laddar upp dokument till aktivitetet?       Students can upload documents  
  Inlämningsuppgifter       Assignments    
    Innehållsförteckning       Assignments  
    Så fungerar inlämningsuppgifter       Assignments in Ping Pong  
    Skapa en inlämningsuppgift       Create an assignment  
    Kamratbedömning       Peer assessment  
    Ställa in tillgänglighet för en inlämningsuppfit       Settings for access to assignments  
    Skapa en gruppinlämning       Create a group assignment  
    Rätta inlämningsuppgift via Statistik       Marking assignments  
    Rätta anonyma inlämningsuppgifter       Marking anonymous assignments  
    Om Urkund        What is Urkund?  
  Kalendar       Calendar    
    Allmänt om kalendern       About Calendars  
    Skapa och administrera en kalendar       Creation / Administration  
   

Skapa och administrera Tentamentillfällen läkarprogrammet

         
  Kommunikation       Communication    
    Innehållsförteckning       Communication  
    Introduktion       Introduction  
    Ställ fråga/Besvara frågor       Ask/Answer questios via Ping Pong  
    Live chat       Live chat  
    Om funktionen Skicka meddelande          
    Skicka meddelanden       Send messages  
    Skicka riktade meddelande          
    Inbjudningar       Invitations
  Lärande genom dialog och samtal       Learning through dialogue and discussion    
    Introduktion       Introduction  
    Tips för online diskussioner       Tips for online discussion  
    Projektgrupper       Project groups  
      Projektgrupper       Project groups
      Om att skapa projektgrupper       About creating project groups
      Skapa grupper manuellt       Manually created project groups
      Automatskapa grupper       Automatically created groups
      Skapa öppna grupper       Open project groups
      Redigera projektgrupper       Edit project groups
    Diskussionsforum       Discussion forum  
      Innehållsförteckning       Discussion forum
      Diskussionsforum       Introduction
      Vad kan jag använda funktionen till?       Uses for Discussion
      Aktivera funtionen Diskutera       Activate Discussion in Ping Pong
      Hur skapar jag ett diskussionsforum?       Create a discussion forum
      Hur ser det ut för studenter?       What does it look like for students?
      Hur skriver och besvarar du inlägg?        Write or comment on a post
      Hur redigerar jag ett inlägg?       How to edit a post
      Sortera forum och inlägg       Sort posts in the discussion forum
      Visa översikt vid ett forum       Forum overview
      Redigera eller ta bort ett forum       Edit or remove a forum
    Gemensamma anslagstavlor       Online message boards  
    Studenter som producenter av lärmaterial       Students as producers of learning materials  
    Wikifunktionen i Ping Pong       Make a Wiki in Ping Pong  
    VoiceThread via Ping Pong       VoiceThread via Ping Pong  
      VoiceThread via Ping Pong       VoiceThread via Ping Pong
      Instruktioner för hantering av VoiceThread i Ping Pong       Using VoiceThread via your Ping Pong log-in
      Skapa en presentation i VoiceThread       Instructions for creating an LTI page
      Hantera din profil i VoiceThread       Information for your students
  Framstegsbarometern: Mål & framsteg       Objectives & progress    
    Innehållsförteckning       Table of contents  
    Vad är Mål & framsteg?       Objectives and Progress   
    Att skapa delmål för din kurs       Create a sub-objective   
    Hantera och redigera delmål       Edit or move a sub-objective   
    Koppla åtkomst till en sida till uppfyllnaden av mål       Connect access to a page to completing a sub-objective   
    Följ studentens framgångar       Follow student progress  
  Återkoppling       Feedback    
    Innehållsförteckning       Feedback via Ping Pong  
    Introduktion       Introduction  
    Återkoppling via inlämningsuppgifter       Feedback for assignments  
    Återkoppling via Mål och framsteg       Feedback via Objectives and Progress  
    Återkoppling via tester          
    Återkoppling via enkäter          
    Att lägga in ljud och film som återkoppling       Feedback via messages  
    Feedforward/feedback          
    Återkoppling via Screen Capture          
  Flipping the classroom       Flipping the classroom    
  Skapa tester        Create tests and surveys    
    Skapa tester (instruktionsfilm)       Create tests and surveys  
    Bra att veta om tester       Good to know about tests  
    Återkoppling via tester       Feedback through tests  
    Några resurser som hjälper dig skriva tester       Create a simple survey  
  Sociala medier för reflektivt lärande       Social media for relective learning    
    Innehållsförteckning       Table of contents  
    Introduktion       Introduction  
    Bloggar för reflektion       Blogs for reflective learning  
    Skapa en personlig blogg       Create a personal blog  
    Delade dokument i realtid       Shared documents in real time  
    Ping Docs: samskrivande i Ping Pong       Ping Docs for collaborative writing  
    Loggbok (lärandelogg)       Log books  
    Broadcast yourself       Broadcast yourself  
    Reading logs       Reading logs  
    Video- och ljud dagböcker       Video and audio diaries  
    Reflektion med hjälp av andra media       Reflection with the help of other tools   
    Wikis för gemensamt lärande       Wikis for collaborative learning  
            Facebook, Twitter and other social media  
  Struktera ditt innehåll       Structure your content    
    Introduktion       Introduction  
    Struktera ditt innehåll       How to structure your content  
    Publicera innehåll på en sida       When publishing content  
    Förmedla ditt budskap med hjälp av bilder       Get your message across with pictures  
    Digital storytelling       Digital storytelling  
  Infoga kursutvärderingsenkäten            
               
Öppna läranderesurser       Open educational resources      
  Introduktion       Open educational resources    
  Öppna läranderesurser (OER)       Where to find OER    
  Vad är Creative Commons?       Creative Commons    
  Hitta Creative Commons media            
  Mediabank            
    Guide to KIs Mediabank          
    Vanliga frågor om Mediabanken          
               
Medieverktyg       Media tools      
  Medieverktyg       Media tools    
  Hur använder jag Adobe Connect?       Adobe Connect - a quick guide    
  Webbaserade tjänster för att skapa och publicera lärobjekt       Tools for creating digital learning objects    
  Lynda.com       Lynda.com    
  Skapa och bädda in presentationer med ljud            
  Screencast-O-Matic        Screencasts    
    Introduktion till Screencast-Om-Matic       Creating Screencast-O-Matic presentations  
    1. Förbered inspelning         Screen-capture for feedback
    2A. Spela in Powerpoint       Three-step guide to using Screencast-O-Matic   
    2B. Skärminspelning          
    3. Redigering     Information on film formats for YouTube    
    4. Publicering          
    5. Tips och trix          
    Ljudcheck på din dator     Resource page for podcasts    
  Skapa podcasts med Audacity       Create podcasts with Audacity    
  Skapa lärobjekt med Jing       Create screenshots with Jing    
  Livesändningar            
  Streamingtjänster för video       Streaming services for video    
  Skapa lärobjekt från PowerPoint       From PowerPoint to Slideboom    
  SmartArt - en finess i PowerPoint       Add SmartArt to your PowerPoint    
  Skapa lärobject med myBrainshark       Create videos with myBrainshark    
  Skapa lärobjekt med Movie Maker       Windows Movie Maker    
  Camtasia vs Articulate       Camtasia vs Articulate    
  Tillåt inte nerladdning av filmer i Ping Pong             
               
Arkivering av handlingar vid KI       Archiving of documents at KI