Ping Pong för lärarna

Nätbaserat lärande   Grundpublicering i Ping Pong
Struktera ditt innehåll    Lärande genom dialog och samtal
Kommunikation i Ping Pong   Återkoppling
Inlämningsuppgifter   Skapa tester och enkät
Sociala medier för reflektivt lärande   Kalendar
Flipping the classroom   Framgångsbarometer: Mål & framsteg
Infoga KIs kursutvärderingsenkät    Voicethread: kom igång med digitala presentationer