Tidigare tips från IKT-pedogerna

Ny funktion i Ping Pong: Deltagarvy
I månadens version (april) släpper Ping Pong AB den efterlängtade deltagarvyn. Med hjälp av den kan användare med aktivitetsrollen lärare se en aktivitets vyer som en deltagare och förhandsgranska sitt material med deltagarens ögon. 
Läs mer här:

Edpuzzle för interaktiva frågor i film (MCQ och öppna frågor)

Med Edpuzzle kan du använda filmer som redan är publicerade på Youtube, Vimeo och andra tjänster eller så kan du själv ladda upp egna filmer till tjänsten. När du har valt en film så har du fyra olika verktyg som du kan använda för att lägga in ljud, kommentarer och frågor. Frågor du kan lägga till är vanliga MCQ men även öppna frågor för kommentarer från studenterna. För att se statistik över studenters framgång skapar du en klass och ber studenter att logga in med ett Google-konto. Det går även att använda tjänsten i "Guest" mode dvs utan inloggning av studenter.