Administration i Ping Pong

Hur hittar jag studentgrupper i Ping Pong?   Maillistor i Ping Pong
Hantera nya användarkonto    Skapa manuella användarkonto
Skapa ny aktivitet   Redigera en befintlig aktivitet
Kopiera en befintlig aktivitet   Skapa en kurswebbplats
Tilldella användare till en aktivitet   Skapa användargrupper
Arbetsgång och rekommendationer för
kurswebbplatser
   Skapa en grupp från en annan grupp (tex Ladokgrupp) via Ping Pong (PDF)