Ping Pong support för KI-personal

Var börjar jag?    KI-anställd som även är student
Logga in i Ping Pong med KI-ID   Hur får jag ett konto i Ping Pong?
Roller och arbetsbeskrivningar   Arbetsgång och rekommendationer för kurswebplatser
Varför ser jag inte mina aktiviteter?   Varför ser inte studenter sina aktiviteter?
Vilken funktion ska jag använda?   Tillgång till utbildning i elektronisk fakturahantering
Öppna och låsta aktiviteter i Ping Pong   Boka en handledning
Kontakta IKT-pedagogerna   Ställ en support fråga  (länk till formulär)

 

IKT-pedagogerna på KIB.
IKT-pedagogiskt stöd på KIB