Arkivering av handlingar i Ping Pong

Handlingar som ska bevaras och som inkommer eller produceras via Ping Pong ska skrivas ut och arkiveras. Vilka handlingar som ska bevaras anges i Dokumenthanteringsplanen, som bygger på Riksarkivets föreskrifter och är Karolinska Institutets styrdokument avseende arkivering. Dokumenthanteringsplanen kan hittas på Enheten för arkiv och registraturs webbsida med dokument och mallar rörande dokumenthantering, se länk nedan.

Har inte de handlingar som ska bevaras redan skrivits ut och arkiverats, är det viktigt att detta sker innan Ping Pong läggs ned.

Läs mer