Medieverktyg

Dessa sidor är ouppdaterade och tas ur bruk när vi stänger Pingpong.

Webbaserade tjänster för att skapa och publicera lärobjekt   Ljudcheck på datorn
Screencast-O-Matic   Skapa podcast med Audacity
Skapa lärobjekt med Jing   Streamingtjänster för video
Camtasia vs Articulate   SmartArt - en finess i PowerPoint
    Stoppa nedladdning av film
 Förslag på hur studenter kan använda KI Play   VoiceThread (OBS! Voicethread utgår
som tjänst 25 november 2017)

 

KIBs film studio in Solna
KIBs film studio in Solna