Omvårdnad vid KOL, 7.5 hp

Välkommen till fristående kurs "Omvårdnad vid Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom -  KOL" VT2013!

Kursen startar torsdag 24 januari 2013. Schema och övrig kursinformation kommer att publiceras under rubriken Mer Material som syns för dig som deltar i kursen. Du kommer att få meddelande från kursledningen när du är aktiverad i kursen och kan se detta.

Kursdagar under vt 2013 är

25 januari, 21-22 februari, 25-26 april, 23-24 maj

Varma Hälsningar Inger & Kerstin