Kirurgisk vård i Kina.

Hej och välkomna till att delta i nedan SVK som kommer att äga rum i KINA mellan den 4 januari och 15 januari, 2016.

Dr Peter Elbe och lärare från Karolinska Universitetssjukhuset kommer att ansvara för den studentvalda kursen i Kina.. Vi har ett första informationsmöte den 15 september kl 16.30 i biblioteket/konferensrummet, K61, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Kursen är schemalagt mellan den 4 januari till den 15 januari 2016. Vi kommer att träffas de 3 januari i Shanghai för att äta middag. Natten mellan den 3 och 4 januari kommer alla att bo på samma hotell. På morgonen/fm kommer en buss och hämtar upp vid hotellet för vidare transport till Linhai. I Linhai kommer ni att inkvarteras huvudsakligen i dubbelrum.

Returresan sker em/kväll den 15 januari.

Kontaktperson: Peter Elbe, mail: peter.elbe@karolinska.se

Kurssekreterare: Hélène Jansson, tel 073 712 1546, mail: helene.jansson@ki.se

 

Sjukvården i Kina skiljer sig i många avseenden väsentligt från sjukvården i Sverige. Med denna SVK vill vi erbjuda en möjlighet att direkt delta i den kirurgiska vården på ett medelstort kinesiskt sjukhus utanför de stora städerna. Då det kinesiska hälso- och sjukvårdssystemet är helt annorlunda uppbyggt ekonomiskt och med väldigt stora variationer i såväl teknisk utrustning som omvårdnadsstandard på avdelningar, erbjuds deltagarna en inblick i hur basal sjukvård kan utformas i stora delar av vår värld. Kursen erbjuder möjligheter till praktisk träning och fördjupning av tidigare genomgången kirurgkurs men också direktkontakt med kinesiska läkare och studerande.

Sedan ett par år, har en studentgrupp om c:a 14-16 studenter, besökt Taizhou Hospital som ligger i en miljonstad, Linhai, under en 2-veckorstid. Som deltagare betalar man flygresan till Shanghai själv, men i övrigt står de kinesiska värdarna från Taizhou Hospital för kost och logi under vistelsen på sjukhuset. Resan från Shanghai tar c:a 5-6 timmar med buss och inkvarteringen sker i de studentrum som finns i anslutning till sjukhuset. Efter den första dagens introduktion, påbörjar man sin rotation på en av sju kliniker. Detta innebär att 2-3 studenter vistas på samma avdelning/operation per vecka. Under helgen erbjuds oftast en utflykt och kommande vecka byter man så placering. Kompetensen när det gäller att behärska det engelska språket är mycket varierande. Under kursen förväntas varje deltagare hålla en kortare presentation för det kinesiska sjukhusets personal på engelska. Linhai är en stad som är mycket karaktäristisk för en medelstor kinesisk ort utan påtagliga västerländska inslag. Kursen erbjuder därför en unik insikt i kinesisk kultur, socialt liv och matlagning. På fritiden finns goda möjligheter att utforska staden på egen hand.