Varmt välkommen till studentvalda kursen: Bild- och funktionsdiagnostik (Radiologi)

 

Radiologin snabba utveckling och den stora efterfrågan på undersökningar har placerat radiologin i en central roll i det kliniska arbetet.  Det är därför viktigt att få en fördjupad kunskap hur en radiologisk avdelning arbetar, hur utredningar och diagnostik går till, remissen betydelse och hur  rondverksamhet stärker  kommunikationen med remittenterna. Det är också viktigt att själv kunna tolka en del undersökningar inför kommande kliniska tjänstgöringar.

Kursen startar med en introduktionsdag och avslutas med en studendriven tentamensdag. Under de mellanliggande dagarna deltar du i organspecifika föreläsningar och seminarier inom Thorax, Buk-, Uro-, Skelett- och Traumaradiologi. Du deltar även i röntgenarbetet på lab och i  rondverksamhet på röntgenavdelningen. Praktiska övningar under handledning kommer ske i datasalar där du utifrån olika patientfall skriver remiss, tolkar bilder samt skriver remisssvar. Dessa patientfall ligger sedan till grund för diskussioner och redovisningar gruppvis.  

Kursperiod 1:  2013-11-19 till 2013-11-29

Kursansvarig institution: KIDS

Kursledning:  Anthony Jilert och Evaldas Laurencikas

Kursstart: Tisdagen den 19 november 2013 kl 8.30
Plats: Konferensrummet på röntgenavdelningen i Hus 22 plan 4 (fråga i receptionen på röntgenavdelningen)
 

 

Varmt välkommen till den studentvalda kursen:  Bild- och Funktionsdiagnostik

Anthony Jilert  och kursledningen