Välkommen till kursen!

Människokroppens struktur, funktion och dysfunktion 16 hp


Kursen består av två moment och inleds med en introduktion onsdag 10/10 kl. 09.00

Under kursen kommer du att studera anatomi, histologi, fysiologi och sjukdomslära för att förstå sambandet mellan struktur, funktion och dysfunktion/sjukdom i kroppens celler, vävnader och organsystemen.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och olika typer av grupparbeten som till exempel vid sjukdomsläran där problembaserat lärande (PBL) tillämpas. I kursen ingår även ett flertal självtester och webb-baserade övningar.

Under kursens gång är det viktigt att du tittar på anslagstavlan, för att se meddelanden som har med undervisningen att göra, tex ändringar i schemat. Läs också din mejl regelbundet, eftersom viktiga meddelanden kan lämnas den vägen. Ta för vana att alltid ha med dig kurslitteraturen vid föreläsningar och grupparbeten.

För att få tillgång till kursens studiematerial och ytterligare information krävs att du är inloggad i Pingpong och är kopplad till denna kurs. Som student i kursen kommer du kopplas till kursen ett par veckor innan kursstart. 

Vi ses!

Mona Esbjörnssonkursansvarig

 

Kursinformation:


Termin 1

Båda inriktningarna


Kursansvarig 
Mona Esbjörnsson
mona.esbjornsson@ki.se
  • Kursstart: 2018-10-10        kl. 09.00 
  • Examination: Var god se schema

Till programmets hemsida

 

Lika villkor för studenter