Välkommen till kursen!

Människokroppens struktur, funktion och dysfunktion 16 hp

Under kursen kommer du att studera anatomi, histologi, fysiologi och sjukdomslära för att förstå sambandet mellan struktur, funktion och dysfunktion/sjukdom i kroppens celler, vävnader och organsystemen.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops, laborationer/praktiska övningar och olika typer av grupparbeten som till exempel vid sjukdomsläran där problembaserat lärande (PBL) tillämpas. I kursen ingår även ett flertal självtester och webb-baserade övningar.

Under kursens gång är det viktigt att du använder dig av kurssidan i Canvas. Du får tillgång till denna sida innan kursstart. 

Information om nästa omtenta hittar du under Grundinformation i menyn till vänster

Vi ses!

Mona Esbjörnsson, kursansvarig

Maria Westerståhl, examinator

 

Kursinformation:


Termin 1

Båda inriktningarna


Kursansvarig 
Mona Esbjörnsson
mona.esbjornsson@ki.se

Till programmets hemsida

Lika villkor för studenter