Kursens upplägg

Din kursbok med instruktioner och övningar

När du påbörjar kursen får du tillgång till en nätbaserad kursbok där du hittar kursmaterialet uppdelat i kapitel. Varje kapitel innehåller avsnitt med instruktioner samt övningsuppgifter med tillhörande instruktionsfilm. Hela kursboken, som inkluderar bland annat denna sida, är en så kallad öppen aktivitet i Ping Pong, och du behöver alltså inte logga in för att titta på materialet. Kursboken finns publicerad i den skarpa Ping Pong. Alla övningar som du får i denna kursbok gör du i din övningsaktivitet i en separat övningsmiljö som finns publicerad på https://utbildning-pingpong.ki.se/startPage.do. Mer information längre ner på sidan.

Har du en iPad kan du öppna kursens instruktionsfilmer i appen Articulate Mobile Player.

Kursen är indelad i följande kapitel:

  1. OM KURSEN: I detta kapitel får du en närmare genomgång av bland annat kursupplägg, lärandemål och examination, Mål & framsteg med mera.
  2. KOM IGÅNG MED PING PONG: I detta kapitel får du en introduktion till Ping Pong som lärplattform och lär dig orientera dig i systemet.
  3. PUBLICERING: I detta kapitel av kursen kommer du bland annat att få träna på att redigera och publicera innehåll i Ping Pong. Detta kapitel är obligatoriskt om du vill bli godkänd på kursen.
  4. AKTIVITETER, ROLLER OCH ARBETSGÅNG: I detta kapitel kommer du att få en beskrivning av egenskaper för öppna och låsta aktiviteter och de funktioner som de erbjuder. För att du ska veta vem du ska vända dig till om du vill beställa en aktivitet eller behöver hjälp i systemet får du en kortfattad genomgång av de arbetsroller som gäller för olika ansvariga för Ping Pong på KI. Detta kapitel är obligatoriskt om du vill bli godkänd på kursen.
  5. ÖPPNA AKTIVITETER: I detta kapitel kommer du som ska publicera öppna aktiviteter att få träna på de inställningar som gäller för sådana sidor. Här ingår även övningar i att låsa vissa delar av en öppen aktivitet.  Detta kapitel är INTE obligatoriskt. Den som ska arbeta med öppna aktiviteter eller den som ska bli Ping Pong administratör bör gå igenom detta kapitel.
  6. AVSLUTNING: I kursens sista avsnitt får du göra en utvärdering innan du kommer åt ditt intyg. Du behöver detta intyg för att anmäla dig till fortsättningskursen.

Övningsmiljön

För att göra övningarna i kursboken måste du öppna Övningmiljön.

Du som går denna kurs har fått en övningsaktivitet PP_Grundkurs: övningsaktivitet Förnamn Efternamn till exempel PP_Grundkurs: övningsaktivitet Mandy Sanchez. Övningsaktiviteten är baserad på mallen för en låst aktivitet. När du är klar med kursen kan du utgå från denna mall för publicering av ditt kursmaterial i låsta aktiviteter. Mer information senare i kursen. Du loggar du in på utbildning-pingpong.ki.se med det användarnamn som har skickats till dig innan kursstart (det som slutar på .utbildning, till exempel carina.bois@ki.se.utbildning). När du har loggat in hittar du din övningsaktivitet under Alla mina aktiviteter. Mer information om övningsmiljön hittar du på sidan Introduktion till din övningsaktivitet under kapitlet Publicering.

I övningsaktiviteten finns redan upplagda sidor för de övningar som du ska göra under kursens gång. Här kan du träna i lugn och ro utan att vi behöver skräpa ned den skarpa miljön med övningsaktiviteter.