Välkommen!

Välkommen till denna self-paced version av Ping Pongs grundpubliceringskurs. Du kommer att få arbeta självständigt med olika uppgifter.

KI använder en så kallad lärplattform som heter Ping Pong. Plattformen är gratis att använda för alla på KI, och är också det publiceringsverktyg som KI har valt för publicering av alla nuvarande kurswebbar.

Den här kursen riktar sig både till kurswebbspublicister och lärare som vill lära sig publicera öppna kurswebbar, samt till kursadministratörer eller lärare som snarare vill arbeta med låsta kurswebbar som kräver inloggning.

Oavsett vilken typ av aktivitet du arbetar med är det grundpublicering i Ping Pong du behöver lära dig. I kapitlet Publicering tränar du grundläggande kunskaper i just publicering. Därefter får du välja om du behöver göra övningarna i kapitlet Öppna aktiviteter eftersom dessa är för publicister som kommer att arbeta med öppna kurswebbplatser.

Introduktionsfilm

Denna instruktionsfilm (2:31 min) ger dig en överblick över kursens upplägg. Observera att du behöver hörlurar eller högtalare för att kunna lyssna på filmerna i denna kurs. Denna film precis som alla instruktionsfilmer i denna kurs, öppnas i en ny flik. Du stänger fliken för att återgå till kursboken alltså denna aktivitetet.

Arbetsformer under kursen

Denna kurs är helt nätbaserad. Du kommer att få arbeta självständigt med olika inlämningsuppgifter.

Räkna med att avsätta cirka sju till tolv timmar för kursen. Undervisningen är helt på distans och i Ping Pong. Om du behöver support går du i första hand till diskussionsforumet Ställ en fråga under Diskutera i menyn till vänster. Läs mer om detta under rubriken Om kursen --> Support i vänstermenyn.

Examination

För att få godkänt på kursen ska du ha utfört alla obligatoriska moment. Instruktionerna hittar du i respektive uppgift. Genom att fullfölja uppgifterna kommer du också att ha genomfört din examination. Godkännandet sker via Ping Pongs Mål & framsteg.

Mål & framsteg

För att se hur långt du kommit i kursen har du Mål & framsteg till hjälp (se vänstermenyn). När du är färdig med en övning går du in och kryssar för den och går sedan vidare till nästa moment, och på så vis växer den gröna stapeln. När du är färdig med samtliga delar kommer du enkelt kunna uppdatera dina kurser. Du måste vara inloggad för att nå denna funktion.