Lärandemål och examination

Övningarna i kursen ska ge dig de färdigheter du behöver för att uppfylla följande lärandemål. Kursen examination sker genom ett godkännande att du har utfört alla obligatoriska moment i kursen samt att du blir godkänd på de två självtester som finns i kursen.

Lärandemål

När kursen är avslutad ska du:

  • Kunna skapa, uppdatera och redigera innehållet i din kurs
  • Kunna skapa länkar till externa webbplatser samt interna länkar till egna Ping Pong sidor i samma aktivitet
  • Kunna lägga in bilder och redigera bildegenskaper för att sidans innehåll samt bilder presenteras på det bästa sättet
  • Kunna skapa nya sidor och fylla dessa med innehåll
  • Kunna hantera dokumenthantering i Ping Pong och länka till filer som du har laddat upp till aktivitetens Dokument. Du ska även kunna skapa ett filarkiv där dina studenter kan hitta filer och kursmaterial
  • Kunna skapa nya mappar för att strukturera dina sidor
  • Kunna tidsbegränsa publicering av sidor och mappar
  • Känna till egenskaper hos öppna kontra låsta aktiviteter
  • Känna till vilka arbetsroller och vilken arbetsgång som gäller för publicering av öppna och låsta aktiviteter på KI och vem du vänder dig till för att beställa nya aktiviteter

Examination

För att få godkänt på kursen ska du ha utfört alla obligatoriska moment. Sista uppgiften är ett självtest som kommer efter alla övningar i övningsmiljön. Godkännandet sker via Ping Pongs Mål & framsteg. Observera att du måste vara inloggad i Ping Pong och inlagd som deltagare i den nätbaserade kursen för att kunna bocka av moment i Mål & framsteg.