Om Mål & framsteg

 

I vänstermenyn i din kurs ser du Mål & framsteg:

 

Mål & framsteg är en funktion där läraren definierar delmål som studenten sedan uppfyller under kursens gång.

Läraren väljer om delmålet utgörs av en inlämningsuppgift, ett självtest, en enkät eller något annat. I framstegsbarometern kan studenten se hur många delmål som är uppfyllda.

För att se aktivitetens delmål klickar du på Mål & framsteg i vänstermenyn.

När du öppnar Mål & framsteg ser du en liggande stapel - Framsteg:

Kryssa för rutan Godkänd när du är klar med ett visst moment. I exemplet nedan har personen gått igenom samtliga dokument under Introduktion.

 

När du bockat för samtliga delar i kursen och gjort utvärderingen kommer Framsteg visa att du genomfört hundra procent:

Mål & Framsteg