Introduktion till aktiviteter, roller och arbetsgång

Under kapitlet Publicering har du lärt dig de grundläggande moment som krävs för att publicera innehåll i en aktivitet. Du har fått träna dina färdigheter i en så kallad låst aktivitet, men vi har också nämnt så kallade öppna aktiviteter. I detta kapitel kommer du att få lära dig mer om vilka typer av aktiviteter som du kan skapa i Ping Pong och om skillnaderna mellan öppna och låsta aktiviteter. Du kommer att få en genomgång av arbetsgången vid publicering av dessa.

För att du ska veta vem du ska vända dig till när du vill beställa en aktivitet ges här också en genomgång av administratörens roll i Ping Pong dvs du kommer att få lära dig om vilka roller olika personer har i Ping Pong systemet.

Det finns inga övningar till detta kapitel. Men när du har tittat på de två instruktionsfilmerna får du testa dina kunskaper i ett självtest. Du ska också besöka KIs kurswebb och bläddra i sidstrukturen.

Du går nu vidare till en snabb genomgång av vad som menas med öppna sidor dvs KIs kurswebb.