Skapa en enkät

Skapa en ny enkät från mall

När du kommer in i verktyget ser du navigeringen till vänster.

 

Välj mallen Generell kursenkät

Du ser en lista med alla mallar som du har tillgång till på bilden nedan.

Mallen består av de fem obligatoriska frågorna. Till mallen  kan du senare lägga till ytterligare frågor.
 

De programspecifika mallarna kan man använda på samma sätt.
Vill du att ert program ska ha en egen mall att utgå ifrån kontakta evaluation@ki.se

 

  

Ge din kursvärderingsenkät ett namn

Du kan följa processen av skapandet av din enkät uppe i menyn; du är nu under fliken Egenskaper.


Viktigt att kursvärderingsenkäten är anonym!

 


Publik enkät kan också användas men den har några nackdelar. Du kan t.e.x. inte skicka påminnelse till de studenter som inte har fyllt i enkäten. 

Vi rekommenderar dig att använda Respondentenkät i första hand.