Ta ut lista på studenter från Pingpong 

 När man använder en Respondentenkät i KI Survey behöver man ange vilka personer enkäten ska skickas till, man behöver skapa en så kallad respondentlista.

Ett enkelt sätt att skapa en lista är att är att ta ut en grupplista i Pingpong från den kurs som är aktuell för kursutvärderingen och sedan importera den till KI Survey.