Skapa rapport

Så fort du har slutfört konstruktionsdelen av din enkät kan du skapa en rapport för att få en

läsvänlig sammanställning av enkäten.

 

Namnge rapporten


 

Förhandsgranska rapporten