Skapa en anmälningsenkät

 KI Survey är mycket kraftfullt verktyg för olika slags utvärderingsenkäter. När det gäller  anmälningsblanketter där man vill ha anmälningarna i snygga och läsbara utprodukter ger KI Survey inte riktigt det stöd man vill ha.

Man kan göra en del själv för läsbarheten genom att hålla sig till frågetyper som ger utdata som är enkelt läsbara.

Ny enkät

 

 

Under Utseende i menyn

Du använder inte en mall nu och då måste du själv lägga klicka i om du vill ha KI logga och sidfor för numrering:

 

 

Under Publicering i menyn

 

 

Skriv en inledningstext

 

 

Meddelandet lägger sig som en inledning i enkäten.

 

Frågor

Enkät med olika frågetyper

 

 

Avsluta konstruktionen

När du är klar med alla dina frågor

Obs Tänk på att mailservern sparar var 10:de minut så det kan ta upp till 10 min innan länken funkar när du ska testa den!

 

Hämta data från enkäten

 

 Hitta fliken med datan i Excelfilen

 

 

Utdata i Excel

 

 Flerval eller Enval?

 Du kan enkelt se om det är en enval eller flervalsfråga eftersom enval är radioknappar (runda) och flerval är kryssrutor (rutor).