Exportera data till Utvärderingsenheten

Export av data

Du ska dels ta fram svarsdata för att skicka dessa till Enheten för utvärdering och dels för att du ska analysera resultatet i samband med att en kursvärdering.
Ladda upp excel-filen via formuläret

Du ska nu arbeta vidare med den nedladdade Excelfilen export.xlsx.

Läs gärna mer om kursvärderings- och kursutvärderingsprocessen
https://internwebben.ki.se/sv/utvardering-och-kvalitetssakring!