Hur kan jag lära mig KI Survey?

 Lärandemål

 Efter kursen ska du:

  • Kunna skapa en enkät baserat på den enkätmall som finns i verktyget 
  • Lägga till respondenter från en fil till en enkät
  • Kunna skicka data från en avslutad kurs till Enheten för utvädering
  • Kunna skapa en rapport från en enkät

 

Kursens fyra delar

Arbeta dig igenom de 4 delarna i kursen: