Välkommen!

KI-survey är ett enkätverktyg som du på KI har tillgång till från och med januari 2015.

Inloggningen sker med din KI-ID via länken create.survey.ki.se

Det finns färdiga  enkätmallar i verktyget för dig att använda när du skapar utvärderingsenkäter till dina kurser.  Mallarna har skapats av KI Survey-administratörer för att förenkla och snabba upp processen med att skapa en utvärderingsenkät. Det finns två typer av mallar i KI-Survey-verktyget.

För mer information angående kursvärderingsprocessen besök gärna webbsidan  Utvärdering och kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå
eller kontakta evaluation@ki.se