Kursplan

Aktuell kursplan:

Kursplan från och med HT17: http://ki.se/selma/syllabus/2LK144

 Ny kursplan från och med VT19: https://ki.se/selma/syllabus/2LK144

 

Äldre kursplaner:

Gammal kursplan HT16-VT17: http://ki.se/selma/syllabus/2LK139

Gammal kursplan HT15-VT16: http://ki.se/selma/syllabus/2LK118

Gammal kursplan VT13-VT15: http://ki.se/selma/syllabus/2LK093

Gammal kursplan V12-H12: http://ki.se/selma/syllabus/2LK071

Gammal kursplan HT11: http://ki.se/selma/syllabus/2LK068

Ännu äldre kursplan: http://ki.se/selma/syllabus/2LK007