Examination och bedömningskriterier

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter samt muntliga presentationer