Kursen går från vecka 35 - 40  2017.
Scehma valbar kurs Sensorisk stimulering vid mukuloskeletal smärta T6 HT17.pdf

OBS! Håll koll på schemat om det blir några ändringar!