Valbar kurs Sensorisk stimulering vid muskuloskeletal smärta, termin 6, 7.5 hp

Välkommen till kursen
Sensorisk stimulering vid muskuloskeletal smärta

Höstterminen 2017

En kurs inom fysioterapeutprogrammet,
anordnad av Institutionen för fysiologi och farmakologi

Obligatoriskt upprop och start för kursen Sensorisk stimulering vid muskuloskeletal smärta är den 28/8 2017, kl 9.00 i sal 32-33, Farmkologens kurslab, von Eulers väg 4a, Campus Solna.

I kursen sensorisk stimilering vid muskuloskeleltal smärta kommer du repetera och fördjupa dina kunskaper om smärtfysiologi och klinisk smärta ur olika perspektiv, mekanismer för hur sensorisk stimulering kan utöva sina effekter samt praktiskt utöva sensorisk stimulering. Undersökningsfynd vid muskluloskeletal smärta kommer att diskuteras vilket vilar på kunskap om rörelseapparatens anatomi. 

Under kursen kommer även den vetenskapliga grunden till kursens olika delar att diskuteras med syfte att sträva mot att utveckla ett professionellt, reflekterande och veteskapligt förhållningssätt.

 

Information inför uppdatering av eTjänstekort och länk till info om VFU Info om uppdatering av ditt eTjänstekort.pdf

http://pingpong.ki.se/public/courseId/5985/coursePath/5549/ecp/lang-sv/publicPage.do?item=15292242

 Information till kliniska handledare finns under fliken Dokument, "Info om klin aktivitet inkl. bedömningskriterier". 

Fysiologens kursexpedition, von Eulers väg 4 a 1 tr, Campus Solna har stängt 21/12-5/1 och öppnar åter 8/1-2018.