Kursvärderingen är Din chans att göra din röst hörd och påverka fysioterapeutprogrammets kurser!

Kursutvärdering och Kursanalys

Kursutvärderingen genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursenkät

Kursvärderingsenkäten är framtagen av Styrelsen för utbildning och ger studenterna möjlighet att påverka kursernas utformning men utgör också en grund för såväl kvalitetskontroll som underlag för förbättrings- och förändringsarbete. 

Enkät VT16

Enkät HT16

Enkät VT17

Kursanalys Valbar kurs (1FY035) FT VT17.docx

Enkät HT17

Kursanalys Valbar kurs (1FY035) FT HT17.docx