Ní hǎo !

Välkomen till SVK Kirurgisk vård i Kina. Kursen är schemalagd 20/12 2016 - 13/1 2017.

Samling i Shanghai söndagen den 1 januari 2017 för gemensam middag.

Kursen avslutas fredagen den 13 januari med gemensam återfärd till Shanghai.

 

 Sjukvården i Kina skiljer sig i många avseenden väsentligt från sjukvården i Sverige. Med denna SVK vill vi erbjuda en möjlighet att 
 direkt delta i den kirurgiska vården på ett medelstort kinesiskt sjukhus utanför Shanghai. Den kinesiska hälso- och sjukvården har en
 helt annorlunda ekonomisk uppbyggnad och stora variationer i såväl teknisk utrustning som omvårdnadsstandard på avdelningar.
 Som student erbjuds du en inblick i hur basal sjukvård kan utformas i en stor del av vår värld. Kursen erbjuder dig möjlighet till
 praktisk träning och fördjupning av tidigare genomförd kirurgkurs och lärorik direktkontakt med kinesiska lärare, patienter och studerande.

 

Citat från studenter VT 16:

 ”Fantastiskt med möjligheten att få se skillnaden mellan vården i Kina och i Sverige! Det ger verkligen perspektiv.”; ” Lokala    
 handledarna var alltid engagerade och förklarade och svarade på frågor, kineserna var också otroligt gästvänliga och generösa”; 
 ”Antalet operationer och patienter man fick se var väldigt många vilket var givande.”

 

Se mer bilder under MER MATERIAL och Bra info inför SVK-kursen i Kina

 

Kursansvarig

ST-handledare

Kursadministratör

Peter Elbe, MD

Agnieszka Popowic

Hélène Jansson

Gastrocentrum Kirurgi

Gastrocentrum Kirurgi

CLINTEC

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Mail: peter.elbe@ki.se

Mail: agnieszka.popowicz@karolinska.se

Mail: helene.jansson@ki.se

Telefon/mobil: 08-585 80000

Mobil:

Mobil: 073 - 712 1546