Tema intervention - Fysiologi 4, 1FY022, 3 hp

Välkommen till kursen
Tema intervention - Fysiologi 4

En kurs inom fysioterapeutprogrammet,
anordnad av Institutionen för fysiologi och farmakologi

Varmt välkomna till kursen Tema intervention - Fysiologi 4. 

Kursens syfte är att studenterna utifrån kunskaper i smärtfysiologi, som integrerats med kunskaper i fysioterapi, skall uppnå handlingsberedskap att möta människor med smärta i klinisk verksamhet.

Kursen innehåller föreläsningar om ämnet smärta samt två obligatoriska moment; en laboration samt ett seminarium.
Närvaro vid dessa och godkänd tentamen (se "Examination t.v.") krävs för att kursen ska registreras som godkänd.

Rekommenderad kurslitteratur är Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv, Studentlitteratur 2014, ISBN:9789144089706

av Norrbrink et al. 

Information till studenter på grund- och avancerad nivå - svenska

Ett nytt studentgränssnitt i Ladok

Vi har fått ett nytt Ladok-system på KI. Detta används från och med den 20 november 2017.

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registrera dig på kurser i nya Ladok

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Kontrollera dina kontaktuppgifter

Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.

                                                 

Inloggning

Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

För mer information om studentladok se gärna instruktionsfilm 

https://play.ki.se/media/Studentladok+%28with+English+subtitles%29/1_345ril20

Kursexpeditionen

Kursexpeditionen för fysiologiavsnittet är belägen på KI Campus Solna, Biomedicum
Hit kan du alltid vända dig om du har administrativa frågor rörande fysiologikursen.

Se vidare under kontaktuppgifter!


Allmän information från kursexpeditionen

 

Information om föreläsningssalar och Kurslokaler i Scheelelaboratoriet

Scheelelaboratoriet : Scheelesväg 2, plan 3

Scheele kurslab 313

Scheele grupprum 312-324

Lokaler på campus Solna

Bieriskala