Kursansvarig Institution

Institutionen för fysiologi och farmakologi
Campus Solna

Kursansvarig och Examinator

Anna Feldreich
E-post: anna.feldreich@ki.se

Utbildningsadministratör, kursexpeditionen 

Diana Jusufovic
E-post: diana.jusufovic@ki.se

Besöksadress

Biomedicum, Solnavägen 9, entréplan/plan 3

Under VT20 har vi stängt i receptionen.

Lärare

Elisabet Stener-Victorin, elisabet.stener-victorin@ki.se
Anna Feldreich, anna.feldreich@ki.se
Cecilia Norrbrink, cecilia.norrbrink@ki.se