Välkommen till kursen Dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data.

Schema och aktiviteter

Schemat hittar du här: Dokumentation bearbetning_Schema-2-1.pdf.

Undervisningen den första kursveckan består av föreläsningar och laborationer/övningar, där laborationerna är obligatoriska. Frånvaro från dessa kompenseras med kompletteringsuppgift. De schemalagda handledningstillfällena v. 46-51 är inte obligatoriska, men tillgången till handledning andra tider under dessa veckor är mycket begränsad. Redovisning av individuella projekt sker i seminarieform den 12-13 januari, med obligatorisk närvaro. 

Inför kursen

Vi hoppas att du vid kursens start har en idé till individuellt projektarbete som du vill genomföra inom ramen för kursen. Projektet måste inte vara färdigspecificerat vid kursens start, men bör involvera aspekter av dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data (t ex ljud- eller videoinspelningar, eller transkriptioner). Om du inte har någon egen projektidé vid kursens start kommer kursledarna att kunna hjälpa dig med förslag.

Vi påminner om att du inför kursen laddar ner den programvara som kommer att användas:

Praat: http://www.fon.hum.uva.nl/praat/

ELAN: https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/download/

IPython: https://ipython.org/ (OBS! Ändrat sedan tidigare utskick! Vi rekommenderade er tidigare att ladda ner Rodeo. Det visar sig att detta inte funkar på alla plattformar, så därför har vi valt att använda IPython i stället. Om du redan laddat ner och installerat Rodeo har du förmodligen redan allt du behöver på din dator, och behöver inte ladda ner något ytterligare nu.)

Du kommer att använda din egen dator under kursen, under labbar och övningar, men även i arbetet med ditt individuella projektarbete. Du ska alltså ta med dig egen dator till föreläsningsdagarna under den första kursveckan.

 

Övrig information

Kursen ges parallellt på avancerad nivå (som fristående kurs) och på forskarnivå (för doktorander). Lärarledda aktiviteter är gemensamma för alla studenter, men examinationskraven skiljer sig åt. Kursplanerna hittar du här:

Avancerad nivå: http://ki.se/selma/syllabus/2QA261

Forskarnivå: http://kiwas.ki.se/katalog/katalog/kurs/2376

Som student på KI får du ett studentkonto; information om hur du aktiverar detta hittar du här: http://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto. För praktiska frågor kring detta, eller kring kursen för övrigt, kontakta gärna christina.hedestedt@ki.se.