Projektförslag Fysioterapi

Förslag projekt för höstterminen 2019:

David Conradsson:

Metodutveckling av rörelsemätare (accelerometrar) för registrering av fysisk aktivitet och armfunktion hos personer som drabbats av stroke. Kvantitativ metodik – datainsamlingen är pågående och det finns många olika infallsvinklar. Studenten bör inte vara rädd för siffror och flink i excel. david.conradsson.1@ki.se

 

Graciela Rovner:

Smärta, Acceptance and commitment therapy, interceptive medvetenhet. Kvantitativa metoder. graciela.rovner@ki.se

 

Carina Boström och Eva Rasmussen-Barr

Utvärdering av reliabilitet och validitet etc av ett nytt styrkemätningsinstrument för mätning av isometrisk styrka, Connected sences, vilket är kopplat till en app. carina.bostrom@ki.se

Kristina Kindblom:

1.Kartläggning av metoden Friskförflyttning i Stockholm stad. Var och hur används metoden? Det finns data från en uppdragsutbildning på KI där fysioterapeuter och arbetsterapeuter deltog för att utveckla utbildning för vårdpersonal. Materialet kan användas till Enkät eller intervjustudie. 2.Filmer vid förflyttning finns tillgängliga för ett projekt (material från min avhandling som skulle kunna användas till rörelse och/eller kommunikation medvetenhet. kristina.kindblom@ki.se