Varmt välkommen till studentvalda kursen: Akutmottagningen som arbetsplats

 

Arbetet på akutmottagningen är en central del av AT läkarens arbetssituation. Det är därför bra att få en fördjupad kunskap, träna färdigheter och ett patient centrerat förhållningsätt inför den kommande AT tjänstgöringen.

Kursen startar med en introduktionsdag och avslutas med en tentamensdag. Under de mellanliggande  dagarna är studenterna placerade inom de olika akutspecialiteterna som omfattar 10 olika placeringsstationer uppdelade på två "hjul": medicin, kardiologi, kirurgi, ortopedi, gynekologi, obstetrik, anestesi, ambulansplacering samt "mix 1 och 2". På varje moment går två studenter parallellt. Varje student går bara på hälften av placeringarna vilket motsvarar ett hjul. Mellan placeringsblocken är det föreläsningsdagar.

Introduktionsdagen börjar med upprop den 3 maj kl 08.30 i föreläsningsal 2 hus 18, plan 5 på Danderyds sjukhus.

Det övergripande målet är att studenten, inför den kommande allmäntjänstgöringen, ska få fördjupade core-nära kunskaper i handläggning av vanliga akuta tillstånd, sjukdomar och skador, samt hur en akutmottagning fungerar.  

Varmt välkommen till den studentvalda kursen: Akutmottagningen som arbetsplats

önskar

Staffan Sahlin, Thomas Eisler, Andrea Herslow och kursledningen