Tillämpad fysiologi vid akuta tillstånd (7,5 hp)

Välkomna till kursen Tillämpad fysiologi vid akuta tillstånd, VT20

Nu hittar du kurswebben här:

https://utbildning.ki.se/student/tillampad-fysiologi-vid-akuta-tillstand-75hp/2lk098