Mentaliseringsbaserad terapi - fördjupning
En fördjupningskurs som vänder sig till dig som har gått KI:s grundläggande kurs i Mentaliseringsbaserad terapi- teori och praktik 7,5 hp och som arbetar med psykoterapi i olika former.

 

Mentalisering, d.v.s. förmågan att förstå sig själv och andra utifrån inre mentala tillstånd, är ett begrepp som sveper fram över psykologivärlden och tillmäts en ständigt växande betydelse. I dag menar allt fler att de flesta psykiska störningar har samband med att mentaliseringsförmågan brister.

Kursens mål

 

Huvudlärare

Kursen ger ett kraftfullt redskap för att bättre förstå och hjälpa patienter i svåra situationer.

 

Mer information
Funderar du på att anordna uppdragsutbildning, vill du få hjälp med att komma
igång eller har du andra frågor, kontakta.