Välkommen till kursen!

Hej alla kursdeltagare och välkomna till kursen i omvårdnad vid öron-, näs och halssjukdomar. Vi är jätteglada att kursen är igång igen och att vi kan erbjuda en i Sverige unik kurs inom vår specialitet. Vår första campusträff startar den 30/8 och kommer att hålla till på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Mer information om lokal och vägbeskrivning finner ni under varje flik för campusträff. Innan vår första campusträff ska ni fylla i  "Förväntningar på kursen", som ni finner nedanför i innehållsmenyn. Detta är en vägledning för oss kursledare för att kunna anpassa innehållet så att det passar er.

Vi har delat upp dagarna utifrån teman där vi kommer att beröra, öra, näsa/bihåla, hals/foniatri och ÖNH-onkologi. Efter campusträff 1 och 2 kommer det att finnas ett test för att examinera berörda teman, som ni finner under vardera campusflik med instruktioner. Utöver våra campusträffar kommer vi att ha två stycken träffar via Ping Pong där ni kommer att föra diskussioner i era basgrupper. Campusträffar samt Ping Pong-träffar är obligatoriska och skulle något inträffa och ni inte kan infinna er på plats så måste kursledningen kontaktas, enklast via sofie.henecke@sll.se

I innehållsmenyn finner ni även en flik som heter schemaöversikt, denna är till som ett stöd under kursen för att hålla iordning på olika förberedelser samt examiniationer. Handouts och webbföreläsningar hittar ni under vardera campusträff, både samlat i en mapp samt att vi länkar dem via schemat. Alla handouts som finns tillgängliga har ni studenter ansvar för att skriva ut och ta med till campusträffarna.

Vid frågor så kan ni i första hand kontakta vår kursledare Sofie Henecke via sofie.henecke@sll.se. I innehållsmenyn finner ni även en kort presentation av oss i kursledningen. Hela innehållsmenyn kommer att släppas närmare kursstart.

Vi hoppas att det kommer att bli en spännade höst och vår tillsammans och ser framemot att ses snart!


Vänliga hälsningar,
Anna, Sofie, Bo och Ann