Programöversikt 

Utbildningsplan

Utbildningsplan 7KB18

Terminsöversikt   KUB - Översikt.pdf

 

Studieplan med ingående kurser

7KB18

Gäller antagna fr.o.m. VT18

Termin Kursbenämning Högskole-
poäng
Huvudområde Nivå
  1 Barnmorskans profession inom svensk hälso- och sjukvård 15 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
  1 Barnmorskans profession inom gynekologi, mödrahälsovård samt antikonception 10,5 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
  1 Farmakologi, läkemedelsberäkning och läkemedelsförskrivning 4,5 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
  2 Förlossning 1 och mödrahälsovård
15
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
  2 Förlossning 2, antenatal vård samt eftervård
15
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc