Tips för aktiv inlärning

Hur lär du dig bäst? Genom att vara medveten om just din inlärningsprocess och hur du tar in information kan du effektivisera din studieteknik. Fundera över hur du lär dig bäst, under en föreläsning, vid självstudier och klinikpass. Hur gör du för att sålla fram de väsentliga kunskaperna ur en stor mängd information? Var läser du bäst? Är det hemma, på ett fik eller på biblioteket? Prova och utvärdera. När läser du bäst? Är du kvälls- eller morgonmänniska? Utnyttja din piggaste tid för självstudier.

Hitta din lärstil

Studiedagbok

En studiedagbok hjälper dig att minnas det du lärt dig och är ett komplement till dina anteckningar. I en studiedagbok skriver du korta sammanfattningar av vad du lärt dig under dagen och dina egna reflektioner. Sammanfattningarna ska vara ett stöd för dig att minnas. Det behöver inte vara en text, det kan vara symboler, tankekartor och/eller nyckelord, huvudsaken är att ditt minne aktiveras. Genom att du en liten stund varje dag tittar igenom dina sammanfattningar kommer du märka hur mycket du minns och din djupinlärning kommer resultera i att du känner trygg i din kommande yrkesroll.

 

Före, medan och efter en kurs

Före

Avsett en stund varje dag åt att titta igenom vad som ska tas upp i morgon, nästa vecka. Ligg hela tiden ett steg före, då slipper du att bli överraskad. Inlärningen går lättare om du har ett litet hum om vad som kommer tas upp.

 

- Skaffa dig en överblick

Skaffa dig en överblick av kursen i sin helhet innan du går in på detaljerna. I detta läge vet du heller inte vilka detaljer läraren anser är viktiga (så slösa inte med din tid). För att få en överblick kan du studera kurswebbsidor, kursplaner, läs innehållsförteckningar i kurslitteraturen - vilka ord/termer/begrepp förekommer. I detta läge ska du inte förstå. Förståelsen kommer senare när läraren går igenom och igenkänningseffekten aktiveras.

 

- Vad vet jag redan?

Du kan underlätta förståelse genom att fundera på vad du vet om ämnet sedan tidigare. Ta 10 min på väg till undervisningen och fråga dig själv ”vad vet jag om detta ämne sedan tidigare?” När du börjar tänka och associera minns du bättre

 

Medan

Inlärning handlar om att ta emot och bearbeta information som sedan ska bli till din egen förståelse och egna minnen. Du kommer att förstå och minnas bättre om du är aktiv i undervisningen. Aktiv är du när du är uppmärksam, ställer frågor, associerar, konkretiserar, drar slutsatser etc. Tänk att ju fler delar av hjärnan du använder ju mer minns du. Experimentera med anteckningar, nyckelord, bilder, figurer och tankekartor.

 

-Sammanfatta

Kan du sammanfatta undervisningen i en enda mening? Då har du ett kvitto på att du förstått på djupet. Öva dig efter varje föreläsning och klinikpass.

 

Efter

Hur minns jag det jag lärt mig? Jo, genom förståelse. Men låt dig inte luras av att du tycker dig förstå. Att i ögonblicket tro att du förstår det läraren säger är inte desamma som din egen förståelse.

-Repetition

Vägen till förståelse går via repetition. Repetition förstärker minnet av det vi lärt oss.

Ett dygn efter inlärningen har du, om du inte repeterat, glömt bort 80 % av det du läst in! Vilket känns som slöseri- eller hur? Tumregel för repetition är första gången tio minuter efter inlärningen eftersom det är då du kommer ihåg allra mest (allra senast samma kväll). Andra repetitionen dagen efter, tredje repetitionen efter en vecka, sedan en månad efter osv. Gör du detta så kommer du att minnas det du lärt dig för resten av livet.

 Repetera gör du genom att renskriva anteckningar, sammanfatta anteckningar, föreläsningar, praktiska övningar, samtala med kursare, lärare och berätta för dem där hemma vad du lärt dig under dagen. Förhör dig själv, testa dig själv, regelbundet. Det räcker inte att bara kolla igenom allt en gång, då glömmer du i alla fall. Ta din studiedagbok till hjälp när du repeterar.