Grund för bra studievanor

Studievanor handlar om när, hur och var du pluggar/studerar

 

Ställ upp mål

Genom att ställa upp mål tydliggör du för dig själv vad du vill uppnå och hjälper dig att bevara och förstärka din motivation. Målen behöver du sedan bryta ner i mindre delmål, för att de ska bli mer konkreta och överskådliga. Det stora målet kan vara att ta examina, medan delmålet kan vara att klara kursen, gå på föreläsningar, delta på övningar. Specifika och klara mål främjar prestationen. Var realistisk när du sätter dina mål och glöm inte att belöna dig själv när du uppnått målet. Var stolt över det du gör!

 SMART-mål

 

Planering

På högskolenivå är arbetstempot högt och för att kunna hänga med krävs att du har en studieplanering. En planering gör det möjligt att bryta ner målen i mindre bitar, på så sätt kan du ta ett steg i taget. När planeringen är klar kan du använda din energi på det som du ska göra och fokusera på att lösa uppgiften, istället för på hur svårt det kommer att bli eller hur mycket som kvarstår. Men glöm inte att din planering ska utgå från din inlärningsprocess och vara realistisk. Ställ tre frågor till dig själv i samband med planeringen.

1, Vilket resultat vill du uppnå?

2, Vilket beteende kräver detta av dig?

3,Vad måste du tro på för att uppnå resultatet?

 

Förbered dig innan en kurs startar genom att se över kursplanen (programwebben) och gör en veckoplanering och varför inte en långsiktig planering för hela kursen. Tänk att samma dag kursen börjar - börjar tentan! Genom att planera långsiktigt får du struktur och ser tydligt vilken tid du har till förfogande och kan lättare prioritera rätt uppgifter. När du har kontroll över din studiesituation ökar din motivation och du känner dig målinriktad. Dessutom får du tid över till att göra annat i livet än att plugga vilket ger dig ytterligare motivation.

 

Vinster med att planera:

 

Vart tar tiden vägen?

En del upplever att tiden inte räcker till, en del att de pluggar och pluggar men inget ”fastnar”, många fler upplever båda fenomenen samtidigt. Då är det viktigt att synliggöra vilka tidstjuvarna är och kritiskt granska vad du faktiskt gjort under ditt studiepass.

 

Synliggör tidstjuvarna

Genom att göra tidsstudier över en vecka kan du tydliggöra vad du verkligen använder din tid till.

Fyll i schemat varje kväll under en veckas tid, vad du har gjort under dagen, inte vad du tänkt göra. Räkna ihop i slutet av veckan hur mycket tid du lagt ner på sömn, måltider studier, självstudier, motion, restider, arbete, TV, sociala medier, pratat i mobil, sms:ar, nöjen etc.

 Synliggör tidstjuvarna - Tidsdagbok

Reflektera över resultatet! Vad har varit bra? Vad vill du förändra?

 

Planeringsschema – se hela ditt livspussel

Här skriver du upp hur du vill att din veckoplanering ska se ut. Gör den så realistisk som möjlig. Vad är rimligt att hinna med under veckan? Skriv upp när du är i skolan, restid, självstudier, fritid, jobb, måltider, sömn etc.

  Planeringsschema - se hela ditt livspussel

 

Studiedagbok-Planera dina studiepass

När du väl bestämt dig för att plugga är det viktigt att du även planerar din studietid. Att läsa oavbrutet i flera timmar ger dig inte mer kunskap utan är bara slöseri med tid, eftersom du kommer ha glömt vad du läste de första timmarna. Ditt minne fungerar bättre om du tar små raster och låter kunskapen sjunka in. Läs inte mer än korta stunder. Vad som är lämpliga studiepass för dig är individuellt och du måste pröva dig fram till bästa resultat, men i regel rekommenderas att 20-30 min är lagom. Därefter en kort paus på 5min. Efter varje studiepass reflektera/repetera och sammanfatta med några få meningar vad du läst. Varva dina studiepass med djupläsning, skumläsning, repeteringar, sammanfattningar.

Sätt upp mål med dagens studiepass. Hur mycket ska du ha läst, vad ska du ha lärt dig. Var realistisk i din målsättning. Gick det som du planerade? Belöna dig själv!

 Studiedagbok - Planera dina studiepass

 Studiedagbok - Blev det som jag planerade