Dags för tentamen och examinerande uppgifter

Alla kurser och även moment i kurser innehåller någon form av examination och/eller examinerande övningar och uppgifter. En tentamina skrivs i regel i slutet av kursen/momentet i form av salsskrivning som kan pågå i allt från en hel dag till ett par timmar. Ibland kan det hända att du behöver skriva flera tentor under en närliggande period, det är då viktigt att du i god tid planerar ditt ”tentaplugg”

 

Att tänka på inför, under och efter tentamen

Inför tentamen

Inför en tentamen är det lätt att man stressar upp sig och du kanske ”panikpluggar” dagarna innan. För att undvika denna oönskade situation är det viktigt att du skapar dig strategier som resulterar i att du kontrollera situationen. 

Om du tänker att tentamen börjar redan när kursen börjar kan du göra en långsiktig planering för dina självstudier och inläsning. Du kan då själv bestämma hur många timmar per dag du avsätter för tentaplugg och slipper att plugga under stress. Det är också viktigt att du planerar in motion och fritidsaktiviteter. Inför tentadagen behöver du ta hand om dig själv genom att vara utvilad och ha ätit ordentligt. 

Desto mer aktivt du arbetar med kursmaterialet under en längre period desto mer djupinlärning får du. Förutom att du lär dig mer är en av vinsterna att du kommer att känna dig säkrare i din yrkesroll när det är dags för yrkeslivet. Stressinläsning försvårar djupinlärning, det blir bara läsning på ytan, du missar sammanhang, orsaker och glömmer snabbt vad du lärt dig. 

I slutet av ditt tentaplugg bör du ha så pass mycket kunskap att du ägnar tiden åt repetition. Planera din tid så att du kvällen innan tentamen kan ägna dig åt avkopplande aktiviteter. Din kropp och hjärna hinner då återhämta sig och bearbeta kunskapen. Glöm inte att planera din resa till tentasalen så att du kommer dit i god tid. 

Att studera till tentamen genom gamla tentor kanske fungerar så att du klarar tentan MEN vad har du lärt dig och vilka kunskaper har du med dig när du tar examen. Fundera en gång till! Se gamla tentor som ett komplement till din djupinlärning.

 

Under tentamen

Strategier under tentamen.

 

Efter tentamen

 

Tentaångest

Många studenter upplever mer eller mindre tentaångest inför en tentamina. Det är inte så konstigt eftersom det är ett prestationsinriktat tillfälle. Lite stress är bra, du skärper då dina sinnen. Upplever du en stark tentastress/ångest som påverkar din vardag kan du vända dig till studievägledningen och/eller studenthälsan. 

Kontaktuppgifter till studievägledare hittar du på KI.se/utbildning/student på KI/ mina studier

Kontaktuppgifter till studenthälsan hittar du på KI.se/utbildning/studenthälsan