Att lyckas med studierna

För att lyckas med dina studier på högskola och universitet behöver du skaffa dig fungerade strategier och rutiner. På universitetet förväntas du ta ett stort och eget ansvar för dina studier. En stor del av din lediga tid kommer du behöva använda till självstudier. Det kräver motivation, självdisciplin, koncentration och planering. Din studieteknik blir därför ett viktigt verktyg för att du ska lyckas med dina studier och samtidigt få tid till annat i livet. Lärarna finns till för stöd i din inlärningsprocess. De kontrollerar din kunskapsnivå - inte att du studerar.

 

Skaffa dig en överblick av utbildningens upplägg

Eftersom tandvårdsyrket innebär att du måste behärska flera olika färdigheter medför detta i sin tur att utbildningen innehåller många varierande moment. Det är därför viktigt att du i början av din studietid skaffar dig en överblick av din utbildning, från första kurs till examen. Det ger dig en möjlighet att förstå utbildningsplanens upplägg och du kan förbereda dig på kommande kurser, vilket underlättar din inlärning. På programwebben hittar du utbildningsplanen och programöversikten för ditt program.

 

Motivation

Nyckeln till framgång är många gånger motivation. I början av utbildningen är motivationen oftast hög och allt känns roligt. Men hur gör du för att bevara motivationen under långa, tunga studieperioder och när det känns långt till examen? För många ökar motivationen när man tänker på målet. Fundera över vad är din drivkraft med studierna, kursen eller klinkpasset. Kan du sätta in det i ett större sammanhang. Hur kommer att du ha praktisk användning av det du läser i ditt kommande arbetsliv? Utforska din motivation genom att ställa dig frågor som: ”vad motiverar mig”, ”vad ger mig energi” ”vad måste jag och vad vill jag”, ”vad har jag lärt mig idag”, ”vad har varit mindre bra idag”.

 

 Övningar:

 Studenthjulet - nuläge                              Studenthjulet - önskat läge         

 Handlingsplan för att nå önskat läge             Hitta din motivation    

 

Gruppen – din resurs

En del gillar att arbeta ensamma men de flesta tjänar på att samarbeta. När ni lär av varandra fördjupas din egen förståelse, dessutom blir studierna roligare. Bilda studiegrupper genom att hitta några som vill lära sig tillsammans med dig. Boka exempelvis grupprum på KIB. Här kan ni arbeta med uppgifterna på tavlan, projektor, dataskärmen. De som förklarar lär sig lika mycket som de som lyssnar. Börja med att berätta vad ni kan och förstått, spara oklarheter och diskussioner till sist. Det finns ingen konkurrens om betygen, istället kan ni hjälpa varandra till ett bra resultat. Tänk att du studerar med din framtida kollega. Det är nu du börjar bygga ditt kontaktnät för ditt kommande yrkesliv.