Studievägledning

Studievägledare på programmet

Emelie Ahlin

e-post; emelie.ahlin@ki.se

 

Studievägledarens uppgifter

 

Blanketter för ansökan om studieuppehåll, återupptagande av studier m.m.