Välkommen till kursen Ledarskap med fokus på kvalitetsutvecking inom radiologisk verksamhet

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 27 juli, genom att logga in och följa instuktionerna på "Mina sidor" på antagning.se

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga söknade som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagning.

1. Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto. Kontona är klara för aktivering 6 augusti 2018.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sedan tidigare.

2. Registrering på kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registera dig på kursen.

Du kan registera dig under perioden 2018-09-17 till 2018-10-02. Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen.

Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen. Den kurs du ska registera dig på är:

Examensarbet för magisterexamen i radiografi. Du registrerar dig under perioden 2018-09-17 till 2018-10-02 genom att logga in här: https://www.student.ladok.se/student/loggain Här kan du alltid logga in och kontrollera din registering på kursen.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via "Mina sidor" på antaging.se. Om du vill lämna återbud efter att du har registretat dig på kursen kontaktar du antagning@ki.se  

3. Kursstart

Datum: 27 september 2018

Lokal: 303, Alfred Nobels Alle 23,Campus Flemingsberg

Tid: 9.00-16.00

Varmt välkommen!

 

Så här behandlar KI dina personuppgifter: https://ki.se/utbildning/sa-behandlar-ki-dina-personuppgifter. Besök http://ki.se/valkommen för allmän information till dig som är ny student på KI.

Om kursen:

Att arbeta med förbättring- och kvalitetsutveckling kan betyda att leda- och eller arbeta med en grupp av människor. Viktig kunskap är därför gruppdynamik och och ledarskap med förståelse för kommunikation och strategisk utveckling och betydelsen av ledarskapet i samband med problem som kan uppstå vid förändring/förbättrings- och kvalitetsutveckling. Du kommer ges en genomgång av ämnet förbättringskunskap, dess utveckling och teoretiska grund och då diskuteras modeller och verktyg för att identifiera och arbeta med att genomföra förbättringar. Du kommer under kursen diskutera kvalitetsbegreppet för att ge kunskap om system, arbetssätt och praktiska metoder för att arbeta effektivt och evidensbaserat.

Sammantaget skall kursen ge Dig kunskaper användbara i de flesta förändrings- och utvecklingssituationer. Du kommer därför att arbeta med tillämpning av presenterade teorier och modeller via case som skall uppmuntra till reflektionson och på så sätt utveckla nya kunskaper och förhållningssätt. Du kommer arbeta såväl individuellt som i grupp

 

Kursen startar hösten 2018.

Mer info kommer under VT18.