Välkommen

Du är hjärtligt välkommen till den här kursen som handlar om äldreomsorgens värdegrund. 

I Socialtjänstlagen står det att:
”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).” (SoL 5 kap 4§). Socialtjänstlagen hittar du här >>  

Kursen bygger sitt innehåll på dessa riktlinjer. Syftet med kursen är att du ska få ökad förståelse för den äldres perspektiv och utveckla kunskaper för att arbeta i den nationella värdegrundens anda och på så sätt medverka till att de äldre inom äldreomsorgen får ökade möjligheter att leva värdiga liv och känna välbefinnande.

Vår ambition är att det du läser i kurslitteraturen också ska få sin tillämpning i verkligheten - i uppgifterna vävs teori och praktik samman. Vi hoppas att du ska tycka att kursen är stimulerande och att den ger dig ny kunskap och inspiration att fortsätta ditt viktiga arbete. 

Lycka till!

Önskar Tomas och Gert
Karolinska Institutet i samarbete med Stockholms stad

 

  LÄRARE
  Kontakta i första hand    Tomas via PIM eller
  mail
  
  Tomas Månsson
  tomas.mansson@ki.se


  Gjert Helgesson  
  Gert Helgesson
  Gert.Helgesson@ki.se
  Examinator