Schema: Tidig tal- och kommunikationsutveckling relaterad till hörselnedsättning eller andra ogynnsamma faktorer, 7,5hp (2QA171)