UPPDATERAD INFORMATION GES INFÖR NÄSTA KURSSTART. TIDPUNKT FÖR DENNA ÄR ÄNNU INTE PLANERAD, MEN BLIR TIDIGAST HT 2021

 

Välkommen till kursen!

”Tidig tal- och kommunikationsutveckling relaterad till hörselnedsättning eller andra ogynnsamma faktorer” / ”Early speech and communication related to hearing impairment and other adverse conditions”

Vi kommer att hålla till i salen 4F som ligger på Alfred Nobels allé 8, Karolinska Institutet i Huddinge. Här finns en karta.

På denna kurssajt hittar du kursplan, schema, kontaktuppgifter men också kursmaterial, till exempel de flesta artiklarna från kursens litteraturlista, kommer att finnas tillgängligt under kursens gång. Det är bra om du redan nu tittar på den här informationsfilmen från KIB inför workshopen i vetenskaplig litteratursökning den 15 december.  

Studentkonto

Du kommer att kunna logga in och komma åt hela kurssajten här på lärplattformen Ping-Pong efter registrering (sker vid kursstart) och aktivering av ditt studentkonto. På den här sidan http://ki.se/utbildning/ny-student finns information om hur du aktiverar ditt studentkonto som också ger dig tillgång till tjänster som e-post, studentdatorer, distansåtkomst till bibliotekets resurser och KI:s trådlösa nätverk.