Välkommen till kursen Medicinsk vetenskap och omvårdnad inom kirurgisk akutsjukvård!

Kursen omfattar 15 hp och ingår i Specialistsjuksköterskeprogrammet Kirurgisk vård.

Kurskod: 2KV002

 

 Datum för campusdagar och examinationer VT 2020

Dessutom tillkommer fyra fältstudiedagar under vecka 17-20.

När du börjat kursen får du tillgång till uppgifter och detaljerade schema/lokalanvisningar genom att logga in i CANVAS.